Słowenia - turystyka, atrakcje, noclegi

Rezerwacja noclegów w Słowenii w najlepszej cenie sprawdź

Dolina Logarska


 • Dolina Logarska Dolina Logarska Ojstrica i Planjava
 • Dolina Logarska Alpy Kamnicko-Sawinskie nad Dolina Logarska
 • Dolina Logarska Logarskie wody
 • Dolina Logarska Na Planjavie
 • Dolina Logarska Na szlaku
 • Dolina Logarska Poranny relaks na Ojstricy
 • Dolina Logarska Brana i Turska gora straznicy doliny Logarskiej
 • Dolina Logarska Wodospad Rinka

InformacjeNoclegi w okolicy

Dolina Logarska wyrzeźbiona została przez naturę głęboko w sercu Alp Kamnicko-Sawińskich. Otoczają ja wysokie góry: Krofička, Ojstrica, Planjava, Brana, Turska gora oraz Rinki. Swój niepowtarzalny wygląd zawdzięcza budowie geologicznej oraz zlodowaceniom plejstoceńskim

Dolina ma 7 km długości i średnią szerokość 250 m. Złożona jest z trzech malowniczych części: Log, Plest i Kot. Wyjątkową czynią ją również wspaniałe wodospady, z potężną Rinką na czele.

Piękno Logarskiej Doliny znajduje odzwierciedlenie w środowisku, które zostało przekształcone w niewielki sposób przez człowieka. Gospodarstwa, przez wieki kształtujące krajobraz kulturowy, odcisnęły stosunkowo niewielkie piętno na tym regionie. Harmonia między człowiekiem i naturą jest wartością rzadko spotykaną w dzisiejszych czasach i stanowi dobry przykład na zrównoważony rozwój regionu.

Logarska Dolina została uznana za park krajobrazowy w 1987 r. Główne cele działalności parku to: ukazywanie zrównoważonego rozwoju, uprzystępnianie terenu w sposób przyjazny dla przyrody oraz promowanie oferty turystycznej wysokiej jakości. Sąsiednie doliny polodowcowe - Robanov kot i Matkov Kot - są również chronione jako parko krajobrazowe od 1987.

Dolina Logarska jest doskonałą bazą wypadową dla wielu ciekawych wycieczek pieszych po Alpach Kamnicko-Sawińskich.

Dolina Logarska

Atrakcje przyrodnicze Doliny Logarskiej

Flora i Fauna

Dolina Logarska i okolice mogą pochwalić się różnorodnymi roślinami górskimi. Niektóre z nich są rzadkie i zagrożone wyginięciem. W górnej części doliny – na Okrešlju - można podziwiać obuwiki pospolite, lilie złotogłów, rzadkie pierwiosnki łyszczki, dzwonki Zoisa, goryczki, szarotki oraz endemiczne ciemnogłowy kamnickie. Szeroko pojęty obszar Doliny Logarskiej jest domem dla orła przedniego i zaglądającego tu regularnie sokoła wędrownego. Na większych wysokościach można zobaczyć kozice i koziorożce alpejskie. Na wysokogórskich  połoninach pasą się owce miejscowej rasy jezersko-solczawskiej.

Wodospad Rinka

Dolina Logarska Wodospad Rinka

Rzeka Savinja wypływa z kilku źródeł na obszarze kotliny Okrešelj. Woda płynie przez skalne stopnie do progu stawiarskiego, skąd spada ogromnym łukiem z wysokości 90 m. w amfiteatralnie położony kocioł pod bufetem „Gniazdo Orła”.  Chwilę później woda niknie w kamieńcach pod Okrešlem. Wodospad jest wpisany do rejestru pomników przyrody w 1987 r.

Wodospad leży na najpiękniejszym i najczęściej odwiedzanym fragmencie szlaku wiodącego dnem Doliny Logarskiej. Kontynuacja szlaku wiedzie do schroniska Frischaufov dom na Okrešlju i dalej, w wysokogórską część Alp Kamnicko-Sawińskich.

Wodospad Palenk

Ten chroniony jako pomnik przyrody  wodospad leży po wschodniej stronie Logarskiej Doliny, niedaleko od hotelu Plesnik i Villi Palenk. Woda opada kaskadami z rozczłonkowanej ściany wysokości 78 m. Wodospad wygląda najbardziej imponująco po dużych opadach deszczu. Nad progiem ciągnie się wąski wąwóz z kilkoma mniejszymi wodospadami. W okresie zimowym zamarznięty Palenk jest poligonem ćwiczebnym dla adeptów wspinaczki lodowej. Wodospad Palenk jest popularnym miejscem ślubnych sesji fotograficznych. Wodospad oraz Wąwóz Palenk są pomnikami przyrody.

Szlak przez Logarską Dolinę

Szlak przez Logarską Dolinę jest ścieżką przyrodniczo-etnograficzną prowadzącą przez cudowne zakątki parku krajobrazowego. Liczne ciekawostki przyrodnicze i etnograficzne które mijamy, przyciągają uwagę każdego odwiedzającego. Celem ścieżki jest przybliżenie zwiedzających do natury. Łatwy technicznie szlak możecie przejść na własną rękę lub zdecydować się na usługi lokalnych przewodników, którzy poprowadzą Was przez wspaniały świat przyrody i zwrócą uwagę na wiele ciekawostek. Szlak kończy się przy Wodospadzie Rinka - jednym z najwyższych w Słowenii.

Całkowita długość szlaku wynosi 7 km, aby go przejść potrzeba około 2-3 godzin. Istnieje możliwość skrócenia trasy i rozpoczęcia wędrówki w którymkolwiek miejscu doliny.

Dolina Logarska

Wodospady Brložnicy

Poniżej polany Zabrložnica (1635 m), na lewym zboczu Doliny Logarskiej, płynie potok Brložnica. Woda początkowo spływa łagodnie, lecz na wysokości 1122 m.  zamienia się w imponującą kaskadę, kończącą się wspaniałym, 40 metrowym wodospadem na wysokości 997 m. Wodospady Brložnicy charakteryzują się zatem łączną wysokością 125 m. i składają się z czterech wybitnych skoków. Okolice górnego wodospadu są bardzo interesujące, gdyż nad nim znajduje się trudno dostępne naturalne okno skalne – Matkovo okno.

Jaskinia Brložnica

Lodowiec  wyrzeźbił kocioł Zabrložnica, który jest dzisiaj zamknięty ścianami skalnymi sięgającymi 70 m. wysokości. Ze względu na połączenie wietrzenia mechanicznego i krasowienia powstała czterdziestometrowa jaskinia, w której ma swe źródło strumień tworzący później Wodospady Brložnicy.

Źródło Crna - początki rzeki Savinji

Dolina Logarska

Poniżej wodospadu Rinka potok niknie w skalnym rumoszu. Woda wytryska na powierzchnę w dolnej części doliny napotykając nieprzepuszczalne warstwy werfeńskie i płynie dalej przecinając ciemne iły, które nadają jej czarną barwę. Strumień ten płynie regulowanym korytem do końca Doliny Logarskiej, gdzie uchodzi do potoku Jezera, wypływającego z sąsiedniej doliny Matkov Kot. Tak powstaje rzeka Savinja, której obszar źródliskowy został ogłoszony jako pomnik przyrody.

Odkrywka Golica

Golica w Krejdi jest świadectwem historii geologicznej Doliny Logarskiej i znajduje się naprzeciwko pensjonatu Planšarija Logarski Kot. Stare warstwy skał zostały odsłonięte przez potok  Kotovec (nazwa dolnej części Crnej przed połączeniem z potokiem Jezera). Odkrywka ukazuje drobnoziarnisty zlepieniec, którego ziarna sklejone są żelazowym lepiszczem, złożonym z martwicy wapiennej. Materiał ten pokryty był lodowcem o czym świadczy warstwa moreny.  Po ustąpieniu lodowca powstało tu jezioro, o czym świadczy warstwa gliny osadowej.

Logarska Lipa

Chroniona od 1987 roku jako pomnik przyrody Logarska Lipa jest charakterystycznym elementem panoramy Doliny Logarskiej. Drzewo znajduje się około 300 metrów od gospodarstwa rodziny Logar, po lewej stronie drogi. Osiąga 24 metry wysokości, zaś pień ma obwód 4,85 metra.

Modrzew na Klemenčej jamie

Wśród licznych cennych modrzewi w rejonie Solčavy drzewo znad Klemenčej jam jest największe i najbardziej znane. Rośnie kilkanaście minut spacerem od schroniska na Klemenčej jamie, obok szlaków prowadzących na Krofičkę i Strelovec. Obwód pnia tego 300-letniego modrzewia wynosi niemal 4,5 m, natomiast wysokość wynosi 28 m. Ze względu na swoje wyjątkowe wymiary drzewo zostało uznane za pomnik przyrody.

Kocioł Okrešelja

Górna część Doliny Logarskiej została przekształcona przez lodowce górskie, które nadały jej charakter ogromnego amfiteatru. Otaczają ją skaliste dwutysieczniki: Turska Góra, Rinki, Križ i Mrzla gora.

W kotle Okrešelja można zaobserwować typowy kras wysokogórski (żłobki krasowe, jaskinie, leje) oraz niezwykle ciekawą roślinność alpejską. W 1931 roku sekcja sawińska Słoweńskiego Towarzystwa Alpejskiego utworzyła tu zalążek Parku Narodowego Okrešelj. Położone na progu kotliny schronisko  Frischaufov Dom jest wyśmienitą bazą wypadową dla wycieczek w wysokogórską część Alp Kamnicko-Sawińskich.

Wiąz Plesnika

Oprócz Logarskiej Lipy ciekawym reprezentantem słoweńskiej flory jest Wiąz Plesnika, który rośnie centralnej części doliny i jest kolejnym elementem wpisanym w panoramę Doliny Logarskiej. Obwód pnia wiązu wynosi 3,7 m, a drzewo mierzy aż 25 metrów wysokości.

Wodospad Rastovški

Źródliska potoku na którym leży Wodospad Rastovški znajduje się nad Doliną Logarską, na zachodnich stokach Strelovca i Krofički. Potok tuż przed osiągnięciem doliny napotyka na serię progów  10 - 20 metrowej wysokości. Ciekawa jest skała pełna skamielin, świadczących o życiu w dalekiej przeszłości geologicznej.

Przyroda Parku Krajobrazowego

Park Krajobrazowy Logarskiej Doliny jest niezwykle bogaty w różnorodne komponenty naturalne. Osobliwe piękno nadała mu działalność plejstoceńskich lodowców oraz poźniejsze zjawiska erozyjne. Najwspanialej prezentuje się Dolina Logarska jako zamknięta całość o wybitnych walorach krajobrazowych, będąca jednocześnie  przykładem zrównoważonego rozwoju środowiska zamieszkałego od kilkuset lat przez człowieka. Dolina Logarska słynie z licznych wodospadów, spośród których najpopularniejszy jest Wodospad Rinka - jeden z najwyższych wodospadów w Słowenii. Na stromych zboczach doliny rozwinęły się liczne jaskinie.

Doliny i zbocza gór porośnięte są kwiatami górskimi, z których niektóre gatunki są niezwykle rzadkie, a nawet zagrożone. Na Okrešelju, uchodzącym za botaniczną oazę, można podziwiać obuwiki pospolite, lilie kranjskie, pierwiosnki łyszczki, dzwonki Zoisa, różnorodne goryczki, szarotki alpejskie oraz endemiczny ciemnogłów kamnicki.

Dziedzictwo kulturowe Doliny Logarskiej

Dom rekolekcyjny „Sióstr Logar”

Budowa obiektu zaczęła się w połowie lat trzydziestych i trwały do 1938 roku. Po II Wojnie Światowej budynek pełnił funkcję hotelu, będącego doskonałym punktem wyjścia na wycieczki w okolicy Doliny Logarskiej. Z czasem stał się jednym z symboli Doliny. Ten zgrabny  trzypiętrowy budynek, ozdobiony drewnianymi balkonami z rzeźbionymi balustradami wspaniale kompunuje się z tradycyjną zabudową alpejską.

Kaplica Chrystusa Króla

Najbardziej znany słoweński architekt - Jože Plečnik, sporządził projekt kaplicy u wylotu doliny w 1930 roku, z inicjatywy miejscowych gospodarzy i dr. Šumana. Kaplica miała spełniać rolę małego kościółka, poświęconego pamięci zmarłego w górach syna dr. Šumana. Plany Plečnika nigdy nie zostały zrealizowane, zaś obecna kaplica to dzieło architekta Martina Goloba.

Drewniane spichlerze

Drewniane spichlerze (slo. kašče) stanowią część bogatego dziedzictwa nie tylko w Logarskiej Dolinie, ale także całej okolicy Solčavy oraz w dolinie górnej Savinji. Stanowiły one część gospodarstw rolnych i były używane do przechowywania artykułów spożywczych, zwłaszcza zbóż. W Dolinie Logarskiej można zobaczyć spichlerze na samym jej początku oraz w gospodarstwie Logar. W jednym z nich zlokalizowano siedzibę informacji turystycznej Doliny Logarskiej.

Wypalanie węgla drzewnego

Dolina Logarska

W XIX w. wypalanie węgla drzewnego było jednym z głównych zajęć mieszkańców Doliny Logarskiej. Używano go w miejscowych kuźniach oraz sprzedawano do hut w pobliskim Eisenkappel. Masowa produkcja węgla zmieniła wygląd doliny: lasy zostały ogołocone z buków.

Dla upamiętnienia tamtych czasów przy szlaku wzniesiono kopiec do wypalania węgla drzewnego. Każdego roku pamiętający stare rzemiosło mieszkańcy doliny układają stos z bukowego drewna  zabezpieczany sosnowymi gałęziami. Wzniecony wewnątrz ogień jest umiejętnie podtrzymywany by po kilku dniach otrzymać tradycyjny węgiel drzewny z Doliny Logarskiej.

Chata drwala

Przy szlaku przez Logarską Dolinę znajdziemy również chatę drwali. W jej pobliżu wytrwali obserwatorzy mogą dostrzec zwierzętalogarskiego lasu, natomiast w środku można usłyszeć przyjemny trzask płonącego ognia w kominku oraz opowieści o ciężkim życiu pracowników leśnych.

W czasie ścinki i zwózki drewna drwale wstawali do pracy o świcie. Ciężko pracowali używając siekier i pił ręcznych, śpali na piętrowych pryczach pokrytych liśćmi paproci oraz żywili się skromnym jedzeniem. Drewno transportowano z odległych lasów w dół doliny za pomocą drewnianych rynien, głównie w okresie zimowym. Wiosną, kiedy stan wody w Savinji był wysoki, drewno było spławiane rzeką do tartaków.

Pensjonat Planšarija Logarski kot

Dom pasterski rodziny Logar to jeden z nielicznych budynków, które zachowały pierwotną formę. Budynek, zbudowany z drewnianych bali około 1930 r., swoim wyglądem nawiązuje do czasów, kiedy mleczarstwo było rozpowszechnione na terenie całej doliny. Dom nie pełni już swojej pierwotnej funkcji. Obecnie jest pensjonatem, w którym gościom serwowane są bardzo smaczne potrawy, nawiązujące do miejscowej kuchni.

Kaplica Podbrežnik

Kaplica ta położona jest na terenie gospodarstwa Podbrežnik, w dolnej części Doliny Logarskiej. Ściany budowli od zewnątrz i wewnątrz zdobią barwne malowidła wykonane przez nieznanego artystę ludowego. Kaplica jest sztandarowym przykładem wotywnego zabytku o wartości kulturowej oraz etnograficznej – zbudowana została przez gospodarzy z regionu Solčavy w pobliżu ich domów.

Obrazy z przeszłości

Już na początku XX wieku Dolina Logarska była znana jako miejsceo wysokich walorach estetycznych , które warto odwiedzic  z szkicownikiem, sztalugą czy aparatem . Fotografie z różnych epok przedstawiają rozwój krajobrazu kulturowego Doliny.

 

Aktywność fizyczna w Dolinie Logarskiej

Szlak przez Logarską Dolinę

Szlak przez Dolinę Logarską ukazuje walory historyczne, przyrodnicze oraz etnograficzne i prowadzi przez zakątki dziewiczej przyrody parku krajobrazowego. Liczne ciekawostki przyrodnicze i etnograficzne widoczne obok ścieżki przyciągają uwagę każdego odwiedzającego. Szlak można pokonywać na własną rękę, spokojnie kontemplując uroki Doliny.  Można też skorzystać z usług lokalnych przewodników, którzy poprowadzą przez wspaniały świat przyrody i zwrócą uwagę na wiele ciekawych miejsc: drugie źródło rzeki Savinji, potężne głazy czy Chata drwala. Szlak kończy się Wodospadem Rinka - jednym z najwyższych w Słowenii, gdzie najbardziej wytrwali turyści zostaną nagrodzeni orzeźwiającymi prysznicem.

Przejście trwa od 2 do 3 godzin. Istnieje możliwość rozpoczęcia wędrówki  w dowolnym jego miejscu. Środkowa część szlaku biegnie przez bajkowy las. Trasa szlaku jest przystosowana dla wózków inwalidzkich.

Oferta Szlak przez Logarską Dolinę obejmuje:

zwiedzanie Parku Krajobrazowego Doliny Logarskiej szlakiem (ok. 2,5 godziny) oraz spacer do Wodospadu Rinka.

Czas trwania: około 4 godzin. Cena programu dla grup powyżej 30 osób to 5 € za osobę; dla mniejszych grup, cena wynosi 150 € za grupę. Cena obejmuje lokalnego przewodnika i organizację programu.

Wędrówki piesze

Dolina Logarska

Dolina Logarska położona jest w centrum Alp Kamnicko-Sawińskich, co czyni ją jednym z najlepszych punktów wyjściowych w tym paśmie. Znajdziemy tu liczne znakowane i nieoznakowane szlaki, zróżnicowane pod względem trudności. Dolina jest popularną bazą wypadową dla amatorów wspinaczki górskiej, których kuszą ściany Ojstricy, Planjavy i Rink. Turystyka piesza jest niezwykle popularna w Dolinie Logarskiej. Do najczęściej odwiedzanych miejsc należą: schronisko na Okrešelju, do którego prowadzi szlak biegnący obok wodospadu Rinka i schronisko na Klemenčej jamie, skąd rozpościera się wspaniały widok na górną część Doliny Logarskiej.

Zainteresowani turyści mogą wybrać się na dłuższy spacer śladem Historii Naturalnej i Etnografi Doliny Logarskiej.

Turystyka rowerowa

Główna droga w Dolinie Logarskiej, prowadząca od wstępu do parkingu do Wodospadu Rinka, jest przystosowana dla ruchu rowerowego. To część interesującej i różnorodnej trasy rowerowej rozpoczynającej się w Solčavie i biegnącej do pięknie położonej wsi Podolševa w ponad Doliną. Trasa łączy się ze szlakami rowerowymi w kierunku miejscowości Črna na Koroškem oraz na przełęcz Pavličevo sedlo. Można stąd dojechać rowerem do Bad Eisenkappel i dołączyć do trasy rowerowej w Austrii lub zjechać  do Jezerska i spróbować pętli Alp Kamnicko-Sawińskich.

Jeśli odwiedzicie Logarską Dolinę bez własnego sprzętu, w wielu miejscach istnieje możliwość wypożyczenia roweru górskiego lub elektrycznego.

Bajkowy Las

Bajkowy Las obejmuje około 20.000 metrów kwadratowych i znajduje się 5 minut drogi od agroturystyki Lenar. Podaczas spaceru zapoznamu się z najpiękniejszymi bajkami klasycznymi i słoweńskimi oraz opowieściami ludowymi z okolic Sločavy. Bajkowy Las został zaprojektowany tak, by dzieci w towarzystwie rodziców lub nauczycieli mogły się w nim swobodnie poruszać. Możliwe jest także zorganizowane zwiedzanie z animatorami przebranymi za skrzaty i czarownice. Teren BajkowegoLasu jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Cennik:

Dzieci od 2 lat ........... 3,50 €

Dorośli od lat 15 ........ 4,50 €

Projekt Bajkowy Las jest otwarty codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00.

W celu wcześniejszej rezerwacji należy zadzwonić pod numer: +386 (0) 31 249 441 (p. Andreja) lub wysłać e-mail na adres: andreja.tim@gmail.com

Wspinaczka

Alpy Kamnicko-Sawińskie oferują niezliczone cele wspinaczkowe o zróżnicowanych trudnościach, dostępne we wszystkich porach roku. Wspinaczkęuprawia sięna ścianach otaczających DolinęLogarską, a także sąsiednie doliny: dziki Matkov Kot i malowniczy Robanov Kot. Najbardziej popularne ściany znajdziemy na: Ojstricy, Planjavie, Radusze czy Mrzlej Gorze. Spośród niższych ścian warto wymienić Solčavske peci (Klemenča, Golerjeva, Strevčeva). Trasy mają różny stopień trudności i są opisane w przewodnikach wspinaczkowych.

Foto Safari

Możliwość zrobienia zdjęć zwierząt w ich naturalnym środowisku jest wyjątkowym doświadczeniem, którego można doświadczyć w okolicach Solcavy. Poznając siedliska i zwyczaje gatunków, można tu sfotografować  sarny, kozice, koziorożce alpejskie oraz wiele ciekawych ptaków (pardwy, głuszce, cietrzewie i sowy). Ale UWAGA, podczas wizyty turyści muszą pamiętać, że w dalszym ciągu tu tylko gośćmi.

Paralotniarstwo

Zróżnicowana rzeźba terenu, charakterystyczna dla okolic Solcavy, jest niezwykle atrakcyjna dla miłośników paralotniarstwa. Startowiska znajdują się m.in. na Strelovcu (lądowania w dolinie Robanov Kot), Olševie (lądowanie na łąkach wsi Sv. Duh lub w Solcavie) oraz blisko gospodarstwa Klemenšek.

Wspinaczka sportowa

Ogródekwspinaczkowy znajduje się na ścianie na początku doliny, obok gospodarstwa Zohar. Obite drogi  oferują zróżnicowany poziom trudności.

Wspinaczka zimowa

Liczne wodospady, ukryte w wąwozach nad Doliną Logarską, są wspaniałym wyzwaniem dla wspinaczy lodowych. Najbardziej popularny jest  latwo dostępny Wodospad Palenk.

Saneczkarstwo

Tor saneczkowy znajduje się obok kaplicy Chrystusa Króla oraz przy stoku narciarskim Dolina Logarska. Przy sprzyjających warunkach można jeździć również pomiędzy parkingiem na końcu doliny ipensjonatem Planšarija Logarski Kot. W okolicy Solčavy znajdziemy masę terenów odpowiednich do saneczkarstwa.

Narciarstwo biegowe

Dolina Logarska oferuje doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa biegowego. Istnieje tu  13 km oznakowanych tras narciarskich, nadających sie dla pocyątkujących i bardziej doświadczonych biegaczy. Duża część tras prowadzi pełnymi alpejskich widoków otwartymi łąkami dolnej części doliny.

Narciarstwo zjazdowe

Narciarstwo zjazdowe to kolejna forma aktywności, którą można urawiać w zimowej Dolinie Logarskiej. Miłośnicy białego szlaństwa mogą skorzystać z tras znajdujących się powyżej kempingu w centralnej części Logarskiej Doliny, jak również w gospodarstwie Ložekar na Panoramicznym Szlaku w pobliżu doliny Matkov Kot.

Program aktywności

Region Solčavsko wraz z Logarską Doliną oferują mnóstwo atrakcji, które odkryją przed Tobą pulsujące życie tego górzystego regionu. Dostosujemy program zwiedzania do potrzeb klientów indywidualnych, rodzin i grup zorganizowanych. Oferujemy wycieczki z przewodnikiem, prezentacje atrakcji Doliny, oferty aktywności sportowych, zajęć rekreacyjnych i rozrywek dlakażdego. Nasza oferta jest opisana w ulotce informacyjnej.

Agroturystyka w Dolinie Logarskiej

Informacje praktyczne

Centrum Informacji

Centrum Informacji  Turystycznej Logarskiej Doliny znajduje się wewnątrz odrestaurowanego spichlerza, w pobliżu Hotelu Plesnik. Przed budynkiem znajduje się parking oraz mapa panoramiczna okolic Solčavy (Solčavsko), gdzie możemy  zaplanować zwiedzanie.

CIT oferuje:

 • Dostęp do ustnych i drukowanych informacji na temat Doliny Logarskiej i jej okolic;
 • Mapy, przewodniki i książki;
 • Produkty z wełny;
 • Wypożyczalnię rowerów górskich;
 • Elektryczne rowery;
 • Stacja ładowania pojazdów  elektrycznych.

TIC Logarska dolina

Logarska dolina 9

SI-3335 Solčava

Slovenia

Tel.: 00386 3 838 90 04  |  Fax: 00386 3 838 90 03

info@logarska.si  |  www.logarska-dolina.si

 

Godziny otwarcia:

Od lipca do sierpnia: codziennie od 9:00 do 18:00

Druga połowa czerwca: codziennie od 10:00 do 16:00

Kwietnia do czerwca: w weekendy od 10:00 do 16:00

 

Poza godzinami pracy istnieje możliwość skontaktowania się z nami telefonicznie i mailowo.

 

Organizacja

Logarska Dolina spółka z.o.o. jest firmą prywatną non-profit, zrzeszającą licznych partnerów - w większości właścicieli gruntów w dolinie. Od czasu jej utworzenia, wszystkie pozyskiwane środki finansowe inwestowane są w ochronę przyrody, budowę infrastruktury, zarządzanie, a także  przygotowywanie i wdrażanie programów zrównoważonego rozwoju parku i otaczającego go regionu.

W 1987 roku Gmina Mozirje założyła Park Krajobrazowy Logarskiej Doliny. Nie rozwiązało to wszystkich problemów organizacyjnych turystyki, gdyż w słoweńskim prawodawstwie  ta forma działalności nie przewiduje samofinansowania się parku. W 1992 roku mieszkańcy doliny doszli w tej sprawie do porozumienia i zakładając spółkę z o.o. pozyskali od gminy koncesję na zarządzanie parkiem. Jego działalność polega obecnie na zachowaniu równowagi na płaszczyźnie ekologicznej, społecznej i ekonomicznej oraz pozyskiwaniu pomocy od właściwych organizacji.

Firma ściśle współpracuje z licznymi stowarzyszeniami i osobami zaangażowanymi w zrównoważony rozwój podobnych regionów. Park jest członkiem Alpejskiej Sieci Obszarów Chronionych. Firma Logarska Dolina z.o.o. jest jednym z autorów petycji w sprawie utworzenia parku narodowego na terenie Alp Kamnicko-Sawińskich. W 2005 roku otrzymała najwyższą nagrodę międzynarodowego stowarzyszenia CIPRA w dziedzinie alpejskich obszarów chronionych za innowacyjne zarządzanie i udaną rewitalizację parku.

Ceny 2023

Opłata za wjazd do Doliny Logarskiej pobierana jest w zależności oddo typu pojazdu silnikowego:

 • Samochód osobowy 7 €
 • Mini-bus  8 €
 • Autobus 25 €
 • Motocykl  5 €

Wstęp jest bezpłatny dla każdego wchodzącego do parku bez pojazdu silnikowego - pieszo, wjeżdżającego rowerem, na rolkach oraz pojazdem elektrycznym.

Opłata dla pojazdów silnikowychupoważnia do parkowania pojazdu w Dolinie Logarskiej. W tym czasie można zapoznać się z zabytkami kultury oraz skorzystać z terenów rekreacyjnych i cieszyć się nieskazitelną przyrodą, będącą dumą mieszkańców doliny, którzy przyczyniają się do  zachowania jej walorów.

Agroturystyka Lenar w Dolinie Logarskiej

 

 

Noclegi w okolicy

 
Słowenia - piksel