Słowenia - turystyka, atrakcje, noclegi

Rezerwacja noclegów w Słowenii w najlepszej cenie sprawdź

O nas

PL | EN | SI

Visitslovenia.pl to projekt, który pojawił się w Internecie w kwietniu 2011 roku. Właścicielem portalu jest Agencja Marketingowa Green House, specjalizująca się w marketingu terytorialnym (marketingu miejsc).
Prace nad visitslovenia.pl trwały niespełna dwa lata. Portal stale zyskuje na popularności wśród internautów polskojęzycznych zarówno na terenie kraju, jak również poza jego granicami. Jest to niewątpliwa zasługa atrakcyjności oraz przystępności publikowanych informacji, które dobierane są z myślą o turyście wyruszającym na podbój Słowenii. Z visitslovenia.pl można dowiedzieć się m.in. o atrakcjach turystycznych kraju, jego bazie noclegowej czy polecanych atrakcjach. Każdy odwiedzający znajdzie tu mnóstwo informacji praktycznych, dotyczących specyfikacji komunikacyjnych wewnątrz Słowenii, ułatwiających poruszanie się po niej. Niewątpliwie wyjątkową funkcją serwisu jest możliwość bezpłatnego zaplanowania samodzielnej podróży.
Podstawą visitslovenia.pl jest strona internetowa, lecz działalność mająca na celu spopularyzowanie uroków tego kraju w Polsce, obejmuje również szereg innych inicjatyw, do których zaliczyć można m.in. organizację degustacji win słoweńskich, współpracę wybranych miast obu krajów (Międzyzdroje-Izola) czy produkcję filmu promocyjnego poświęconego Słowenii.

Portal tworzy zespół młodych ludzi z pasji do państwa położonego po słonecznej stronie Alp. Zbieranie informacji przed oficjalnym uruchomieniem serwisu visitslovenia.pl trwało prawie 3 lata. Przyjacielskie relacje z mieszkańcami Słowenii jeszcze bardziej pomagają w odkrywaniu uroków „Europy w pigułce”.
Portal visitslovenia.pl jest największym źródłem informacji o Słowenii w języku polskim.

Na kanwie 7 lat doświadczeń w prowadzeniu portalu, promowaniu Słowenii i pomocy w organizacji wyjazdów, w listopadzie 2017 roku zostało powołane Biuro Podróży Starlight - Travel Brand. Jest ono zarejestrowane w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego pod numerem 325 oraz posiada wymaganą prawem gwarancję ubezpieczeniową

Paweł Kranc – absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Twórca i projekt-menadżer portalu visitslovenia.pl. Od ponad 10 lat zakochany w Słowenii odwiedzający ten wyjątkowy kraj kilkanaście razy w roku. Jako jedna z nielicznych osób w Polsce, posiada bogatą, na bieżąco aktualizowaną wiedzę na temat oferty turystycznej, stosunków społecznych czy polityki w tym małym, przepięknym kraju na południu Starego Kontynentu.

Jeżeli macie pytania – zachęcam do kontaktu:

pawel.kranc@visitslovenia.pl

Lep pozdrav – pozdrawiam serdecznie

About us

Visitslovenia.pl is a project that appeared on the Internet in April 2011. The owner of the website is the Green House Marketing Agency, which specialises in territorial marketing (the marketing of places).
The development of the visitslovenia.pl website took almost two years. The site is steadily growing in popularity among Polish-speaking Internet users, both within the country as well as abroad. This is surely because of the attractiveness and accessibility of the information on the website, selected especially for tourists who want to discover Slovenia. With visitslovenia.pl one can learn about the Slovenian sights, the country’s accommodation base as well as its featured attractions. Each visitor of our website will find a lot of practical information concerning travelling in Slovenia, which will help them get around the country. The possibility to plan your own trip is a unique free feature of the service.
The core of visitslovenia.pl is the website and the activities aimed at popularizing Slovenia’s charms in Poland include a number of other initiatives: holding Slovenian wine tasting parties, cooperation between selected cities in both countries (Międzyzdroje-Izola) and the production of a promotional film dedicated to Slovenia etc.

Portal creates a team of young people with a passion for country situated on the sunny side of the Alps.
Collecting information before the official launch of the service visitslovenia.pl lasted nearly three years. Friendly relations with the inhabitants of Slovenia even more help in exploring " Europe in a nutshell". Portal visitslovenia.pl is the largest source of information on Slovenia in Polish.

Pawel Kranc – graduate from Kazimierz The Great University in Bydgoszcz and West Pomeranian School of Business in Szczecin. Founder and project-menager of the www.visitslovenia.pl online portal. Since 10 years in love with Slovenia visiting this unique country several times a year. 

He is one of the few people in Poland, who has a rich, constantly updated knowledge about the tourist offer of social relations and politics in this small, beautiful country in the south of the Old Continent.

If you have any questions - feel free to contact me:

pawel.kranc@visitslovenia.pl

Lep pozdrav – Kind regards

O nas

Visitslovenia.pl je projekt, ki se je pojavil v internetu aprila 2011. Lastnik portala je marketiška agencija Green House, ki se osredotoča na teritorialnem marketingu (marketingom mest). Delo na www.visitslovenia.pl se odvija dve leti in v tem času spletni portal nenehno pridobiva na priljubljenosti med Poljskimi uporabniki interneta, tako doma, kot po svetu. Nedvomno gre zaslugo za to pripisati atraktivnosti in dostopnosti objavljenih informacij, ki so skrbno izbrane z mislijo na turiste, ki želijo obiskati Slovenijo. Na www.visitsloveni.pl lahko, med drugim, najdejo informacije o turističnih znamenitostih Slovenije, priporočenih prenočiščih ter atrakcijah. Vsak obiskovalec lahko tu tudi najde množico praktičnih informacij glede posebnosti prometnih povezav po Sloveniji, kar jim omogoče lažje gibanje po deželi. Nedvomno je posebna funkcija spletnega portala možnost brezplačnega načrtovanja svojega potovanja.
Čeprav je osnova www.visitslovenia.pl internetni portal, katerega dejavnost temelji na popularizaciji čarov Slovenije na Poljskem, njegovo delovanje sega onkraj delovanja zgolj na spletu, do različnih drugih inicjativ, med katerimi velja poudariti: organizacijo tradicionalnega dogodka “Predstavitev Slovenskih Vin in Turističnih Destinacij”, sodelovanje izranih mest obeh držav (Międzyzdroje-Izola) ter produkcija promocijskega filma, posvečenega Sloveniji.

Portal ustvarja skupina mladih ljudi navdušenih nad državo na sončni strani Alp. Gradnja podatkovne baze je trajala tri leta pred odprtjem servisa. Prijateljske odnose z Slovenci še bolj poenostavijo raziskovanje lepot „Evrope v malem”.

Portal visitslovenia.pl je največji vir podatkov o Sloveniji v poljščini. 

Paweł Kranc – absolviral je Univerzo Kazimira Velikega v Bydgoszczu ter Zahodnopomeransko Poslovno Šolo v Szczecinu. Ustvarjatelj in skrbnik portala visitslovenia.pl. Že deset let je zaljubljen v Slovenijo, obišče to izjemno državo več deset krat letno.

Paweł Kranc, kot ena izmed neštevilnih oseb na Poljskem, ima bogato ter na tekoče ažurirano znanje glede turistične ponudbe, družbenih odnosov in politike v mali državi na jugu stare celine.

V primeru vprašanj sem Vam na voljo:

pawel.kranc@visitslovenia.pl