Słowenia - turystyka, atrakcje, noclegi

Rezerwacja noclegów w Słowenii w najlepszej cenie sprawdź

Polityka prywatności


Zasady korzystania ze strony internetowej w domenie www.visitslovenia.pl

Wstęp - zastrzeżenia prawne, ochrona prywatności

Właścicielem strony internetowej w domenie www.visitslovenia.pl ("Strona WWW") oraz profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/visitslovenia/) oraz w innych mediach społecznościowych jest Starlight Travel Kranc Spółka Jawna, z siedzibą w Bydgoszczy (85-021), przy ul. Gdańskiej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000695472 („Starlight”).

Starlight podejmuje działania, aby prezentowane na Stronie WWW informacje były aktualne i rzetelne. Nie jest jednak w stanie w pełni tego zagwarantować. W związku z powyższym Starlight nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych informacji. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki podjętych decyzji związanych z planowaniem i organizowaniem urlopów i pobytów w miejscach prezentowanych na Stronie WWW.

Dane publikowane na Stronie WWW mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie informacji, zdjęć, wizualizacji zamieszczonych na Stronie WWW podlega ochronie prawnej.

Strona WWW jest skierowana do osób zainteresowanych ofertą Starlight. Korzystanie ze Strony WWW nie wymaga przedstawiania przez korzystającego danych umożliwiających jego identyfikację. Mimo to Starlight przetwarza dane osobowe swoich klientów. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy lub wypełnionym formularzem, jak i w trakcie realizacji umowy, są przetwarzane w celach: realizacji usług turystycznych, prowadzenia działań marketingowych i rozpatrywania wniosków. Okres ich przetwarzania jest uzależniony od celu w jakim dane zostały przekazane i dalej są przetwarzane.

Starlight ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania ze Strony WWW w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich umieszczenia na Stronie WWW.

 

 

§1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Starlight Travel Kranc Spółka Jawna („Starlight”)

 2. Strona WWW – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.visitslovenia.pl/

 3. Użytkownik – każdy podmiot oraz osoba, który korzysta ze Strony WWW za pomocą przeglądarki internetowej.

 4. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

§2
DANE OSOBOWE

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy ZAPLANUJ PODRÓŻ, REZERWACJA - ZAPYTANIE OFERTOWE, REZERWACJA dostępnych na Stronie WWW oraz drogą mailową.

2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

 • listownie: Stralight Travel Kranc, ul. Gdańska 62, 85-021 Bydgoszcz,

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@starlight-travel.pl.

5. W szczególności może się Pan/Pani kontaktować z Administratorami w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których stanowią informacje wskazane w punktach poniżej.

6. Dane przekazane Administratorowi w ramach zapytania przez formularzy ZAPLANUJ PODRÓŻ, REZERWACJA - ZAPYTANIE OFERTOWE, REZERWACJA dostępnych na przetwarzane są w celu: przesyłania Użytkownikowi oferty, realizacji umów (rezerwacji) zawartych za pośrednictwem Strony WWW, do kontaktowania się z Użytkownikami w ramach obsługi Strony WWW, a także do innych czynności związanych z wykonaniem umowy zawartej w ramach Strony WWW oraz do prezentowania drogą mailową ofert specjalnych.

7. Administrator gwarantuje, że przekazane mu dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach wymienionych w pkt. 5 §2.

8. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest formularzy ZAPLANUJ PODRÓŻ, REZERWACJA - ZAPYTANIE OFERTOWE, REZERWACJA.

9. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim niezwiązanym z realizacją zadań opisanych w w pkt. 5 §2.

10. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

11. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

§3
PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), na którym wyświetlono Stronę WWW za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik (więcej informacji znajduje się pod adresem: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl).

 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:

 6. kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

 7. filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo – wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.

 8. kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.


 

§4
LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony WWW wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona WWW.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony WWW i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Słowenia - piksel