Słowenia - turystyka, atrakcje, noclegi

Rezerwacja noclegów w Słowenii w najlepszej cenie sprawdź

Winiety Słowenia 2023


 • Winiety w Słowenii - autostrada
 • Wjazd na Słoweńską autostradę
 • Ograniczenia prędkości w Słowenii
 • Słoweńska winieta w formie naklejki obowiązująca do 2022 r.
 • Punkt sprzedaży słoweńskich winiet
 • Cennik winiet
 • Cennik winiet

Co warto zwiedzić w drodze do Chorwacji?
Nocleg w drodze do Chorwacji
Noclegi w Słowenii
P
rzez Słowenię bez winiety?
C
eny paliw w Słowenii

Spis treści:

 

 

Zmiany w słoweńskim systemie winiet na autostrady od 2022 roku: E-Winiety

Od 2022 roku w Słowenii dotychczasowe winiety w formie naklejek zastąpione są tzw. e-winietą. Znika obowiązek naklejania winiet-nalepek na przedniej szybie - od lutego 2022 nie będzie w ogóle takiej możliwości. W ich miejsce wchodzi całokowicie elektorniczyny system, w którym rejestrujemy numer pojazdu wraz z wniesieniem odpowiedniej opłaty. Od 1 lutego 2022 roku wszystkie winiety będą dostępne tylko w wersji elektronicznej.

Gdzie kupić słoweńskie e-winiety

Podstawową platformą sprzedaży e-winiet jest strona www DARS (dosępna w językach słoweńskim, angielskim, włoskim, niemieckim i chorwackim). Oprócz tego można będzie je kupić w punktach DARS (system DarsGo) w całej Słowenii. Podróżni z Polski mogą kupić winiety online za pośrednictwem sklepu internetowego PZM TravelJak przebiega zakup e-winiety

Proces zakupu w 5 krokach

 1. Wybierz klasę opłaty za pojazd i rodzaj e-winiety - Wybierz klasę opłat dla pojazdu, do którego będzie używana e-winieta i zaznacz czy potrzebujesz e-winiety rocznej, półrocznej, miesięcznej czy tygodniowej.
 2. Wpisz swój adres e-mail.- Po wprowadzeniu adresu e-mail otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem zawierającym łącze umożliwiające kontynuowanie zakupu.
 3. Wprowadź numer rejestracyjny pojazdu i wybierz datę rozpoczęcia ważności e-winiety - Wprowadź kraj rejestracji oraz numer rejestracyjny pojazdu, dla któego kupowana jest e-winieta. Musisz powtórzyć ten krok, aby zminimalizować możliwość błędów we wprowadzanych danych. Zaleca się dokładne sprawdzenie, czy numer rejestracyjny pojazdu jest wpisany poprawnie. Jeżeli numer rejestracyjny w systemie nie zgadza się z numerem rejestracyjnym pojazdu, opłata za pojazd nie zostanie uiszczona, co stanowi wykroczenie z nałożoną grzywną. Wybierz, kiedy Twoja e-winieta powinna stać się ważna. Możesz wybrać natychmiastową ważność lub wybrać dowolny dzień do 30 dni od daty zakupu jako datę początkową ważności.
 4. Zapłać i odbierz fakturę oraz dowód zakupu. - Wybierz metodę płatności i wprowadź wymagane informacje. Po potwierdzeniu zakupu otrzymasz e-mailem fakturę oraz dowód zakupu e-winiety. Jeśli zarejestrowałeś się, oba dokumenty będą dostępne bezpośrednio na Twoim koncie użytkownika sklepu internetowego. Na tym kończy się zakup

Metody płatności za e-winiety

System obsługije następujące metody płatności

 • karty Maestro / Mastercard
 • karty VISA
 • PayPal
 • Przelew bankowy

Płatność przelewem wiąże się z kilkoma niedgodnościami, dlatego należy raczej unikać tej formy płatności:

Zarejestrowani klienci mają możliwość zakupu jednej lub więcej e-winiet z płatnością przelewem. Klient otrzyma wówczas na e-mail wycenę zawierającą informacje potrzebne do płatności. Nie można w ten sposób kupić e-winiety z natychmiastowym terminem ważności. Najwcześniejsza możliwa data rozpoczęcia ważności e-winiety w tym przypadku to cztery dni robocze od daty zamówienia, ponieważ e-winieta staje się ważna dopiero wtedy, gdy Dars otrzyma płatność na swoje konto transakcyjne i powiąże ją z ofertą. W takim przypadku e-winieta staje się ważna w dniu wybranym przez klienta w procesie zakupu. Klient otrzymuje fakturę i dowodu zakupu e-winiety poprzez konto użytkownika w sklepie internetowym.
 
Okres ważności zamówienia podany jest w mailu. Jeśli e-winieta nie zostanie opłacona w terminie, zostanie anulowana, a wszelkie płatności otrzymane po wygaśnięciu oferty zostaną zwrócone na konto bankowe klienta, pomniejszone o koszty realizacji zwrotu. Koszty realizacji zwrotu podane są w cenniku DARS.
 
Upewnij się, że wpisujesz poprawny numer referencyjny i kwotę płatności podczas płatności przelewem bankowym. Jeśli podasz nieprawidłowy numer referencyjny, twoja płatność może nie zostać połączona z twoim zamowieniem na czas, a e-winieta nie zostanie aktywowana. Podobna sytuacja będzie miało miejsce, jeśli wprowadzisz nieprawidłową kwotę przelewu.

Roczna winieta od dnia zakupu

Kolejną zmianą jest to, że winiety roczne nie będą już obowiązywać w danym roku kalendarzowym, a przez rok od momentu zakupu. Moment ich ważności będzie można określić w 30 dniowym okienku od dnia zakupu.

Jak działają słoweńskie e-winiety?

E-winieta to nowoczesny sposób uiszczania opłat drogowych za pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg. Podstawowe cechy e-winiety nie różnią się zbytnio od klasycznej winiety w postaci naklejki. Oznacza to, że kupując e-winietę uzyskujesz prawo do korzystania ze wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w Republice Słowenii przez okres ważności e-winiety, a opłata za przejazd nie jest uiszczana na podstawie przejechanej odległości.
 
Pojazdy bez ważnej e-winiety nie mogą wjechać na płatną drogę.
 
E-winieta jest powiązana z numerem rejestracyjnym pojazdu. Przy zakupie e-winiety należy podać prawidłowy numer tablicy rejestracyjnej i kraj rejestracji pojazdu oraz wybrać e-winietę dla odpowiedniej klasy opłaty. Jeżeli numer rejestracyjny w systemie e-winiet nie zgadza się z numerem rejestracyjnym pojazdu poruszającego się po autostradzie lub drodze ekspresowej, opłata za przejazd nie jest uważana za uiszczoną. Klient jest odpowiedzialny za wpisanie prawidłowego numeru rejestracyjnego i wybór odpowiedniej klasy opłaty.

Polecane noclegi w Drodze do Chorwacji

Booking.com

Ceny winiet w Słowenii w 2023 r.

Ceny winiet w 2023 roku nie zmieniają się względem roku 2022 r. 

Poniżej prezentujemy aktualne ceny winiet na słoweńskie autostrady:

Winieta Cena
Roczna winieta dla pojazdów do 3.5 tony (klasa 2A) 110.00 EUR
Miesięczna winieta dla pojazdów do 3.5 tony (klasa 2A) 30.00 EUR
Tygodniowa winieta dla pojazdów do 3.5 tony (klasa 2A) 15.00 EUR
Roczna winieta dla pojazdów do 3.5 tony (klasa 2B*) 220 EUR
Miesięczna winieta dla pojazdów do 3.5 tony (klasa 2B*) 60 EUR
Tygodniowa winieta dla pojazdów do 3.5 tony (klasa 2B*) 30 EUR
Roczna winieta dla motocykli 55.00 EUR
Półroczna winieta dla motocykli 30.00 EUR
Tygodniowa winieta dla motocykli 7.50 EUR
 
Kategoria 2B - dwuśladowe pojazdy silnikowe o wysokości nad pierwszą osią powyżej 1,30 m lub więcej, których maksymalny dozwolony ciężar nie przekracza 3.500 kg, z przyczepą lub bez niej. Oficjalna lista pojazdów zmierzonych wraz z klasą.
 

Winieta roczna na dany rok obowiązuje od 1 grudnia roku poprzedzającego do 31 stycznia roku następnego.

Winieta półroczna obowiązuje przez kolejne 6 miesięcy od dnia zakupu lub do końca szóstego miesiąca.

Winieta miesięczna jest ważna od dnia zakupu do końca dnia o tym samym numerze w następnym miesiącu, jeśli nie ma takiego dnia, to do końca tego miesiąca.

Winieta tygodniowa jest ważna przez kolejne siedem dni od daty określonej przez nabywcę przy zakupie.

Wzory słoweńskich winiet w 2021 r.

(od 2022 roku obowiązują winiety elektroniczne)

 

Winiety w Słowenii 2021 - wzory

Gdzie kupić winiety w Słowenii

Winiety można nabyć w wielu punktach na terenie Słowenii: sklepach, kioskach, stacjach benzynowych i w innych miejscach:
 • Sklepy Kompas MTS d.d.
 • Kioski Tobačna 3dva, d.o.o.
 • Automobilklub Słoeński (AMZS d.d.)
 • Kioski Delo prodaja, d.d.
 • Stacje benzynowe OMV Slovenija d.o.o.
 • Stacje benzynowe Petrol d.d.
 • Stacje benzynowe MOL
 • Stacje benzynowe InterINA d.o.o.
 • Sklepy Mercator d.d.
 • Sklepy Travel free przy przejściach granicznych
 • Sklepy Spar Slovenija d.o.o.

Winiety na słoweńskie drogi można nabyć również na stacjach benzynowych sąsiednich krajów, które zlokalizowane są 30-40 km od słoweńskiej granicy

Więcej informacji na stronie DARS.


Do Chorwacji przez Słowenię bez WINIETY? -> trasa, noclegi, ciekawe miejsca


Winiety w Słowenii 2023 - najczęściej zadawane pytania

1. Czy przy zakupie winiety w Słowenii należy zachować rachunek?

Zachowanie rachunku od zakupionej winiety nie jest obowiązkowe, choć warte rozważenia. Zachowany rachunek, zwłaszcza przy zakupie winiet na krótszy okres (tygodniowe, miesięczne, półroczne), jest podstawą do otrzymania drugiej winiety (np. w przypadku rozbicia szyby, uszkodzenia pojazdu lub wypadku), jeśli na oderwanej nie będzie widoczna data ważności. Rachunek jest także podstawą do reklamacji w przypadku wad lub złej jakości winiety. Reklamacje te dokonywane są w miejscu zakupu winiety lub w Centrum użytkowania dróg (Cestninski uporabniški center).

2. Czy pojazdy specjalne (np. mające pierwszeństwo) są zwolnione z obowiązku kupna winiety i czy istnieją wyjątki przy zakupie winiety?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących systemu opłat drogowych informacje o zwolnieniach z obowiązku posiadania winiety opisuje Ustawa rządowa o drogach objętych systemem winiet; więcej informacji o tych zwolnieniach można znaleźć na stronach portalu DARS.

Zwolnienia z obowiązku posiadania winiety opisuje Kodeks drogowy, według którego winiety są obowiązkowe dla wszystkich pojazdów, nie wyłączając policji, karetek pogotowia ratunkowego, wozów strażackich i innych.

3. W jaki sposób sprawowany jest nadzór nad pojazdami, które posiadają lub nie posiadają winiety?

Nadzór nad drogami objętymi opłatami (czyli kontrolą pojazdów poruszających się po nich) sprawuje policja, inspektorat ruchu drogowego, kontrola graniczna i nadzorcy akredytowani przez DARS. Ci ostatni mają uprawnienia organów ścigania.

4. Jakie rodzaje winiet są w sprzedaży i jakie są ich ceny?

Uchwała o drogach przewiduje winiety tygodniowe, miesięczne, półroczne i roczne.
Poprzez zakup i prawidłowe umieszczenie winiety na szybę pojazdu można tym pojazdem poruszać się w czasie ważności winiety (7 dni, miesiąc, pół roku lub rok) bez ograniczeń po wszystkich słoweńskich autostradach i drogach szybkiego ruchu, którymi zarządza spółka DARS.

Ceny winiet dla pojazdów, których największa dozwolona masa nie przekracza 3.500 kg.

Uwaga: w Słowenii obowiązują dwie klasy pojazdów do 3.500 kg (samochody osobowe i furgonetki/busy/dostawcze); 

5. Jak długo ważna jest winieta tygodniowa?

Winieta tygodniowa jest ważna 7 dni od zakupu, tzn. winieta kupiona np. w sobotę jest ważna do godziny 23:59 w następny piątek. 

6. Czy wymóg zakupu winiety dotyczy zarówno słoweńskich jak i obcych użytkowników dróg oraz czy jest różnica w cenie winiet dla słoweńskich i obcych użytkowników?

Aby korzystać ze słoweńskich dróg szybkiego ruchu i autostrad także obcokrajowcy muszą zakupić winietę. Ceny winiet są jednakowe dla wszystkich użytkowników dróg, bez względu na ich narodowość.

7. Czy po wprowadzeniu winiet opłaty drogowe nadal pobierane są na bramkach na autostradach?

Po wprowadzeniu winiet w roku 2008 opłaty drogowe na bramkach płacą jedynie kierowcy pojazdów ciężarowych, których największa dozwolona masa przekracza 3,5 tony.

8. Czy winieta jest obowiązkowa na wszystkich odcinkach autostrad, także tych, na których nie ma już bramek poborowych?

Od 1 lipca 2008 przejazdy wszystkimi drogami szybkiego ruchu i autostradami, którymi zarządza DARS, bez względu na ich długość, może odbywać się na podstawie ważnej winiety. Winieta jest wymagana za przejazd pojazdami, których największa dozwolona masa nie przekracza 3,5 ton, także za przejazdy autostradami, na których dotychczas nie było bramek poborowych.

9. Czy potrzebuję specjalnej winiety dla przyczpy campingowej / kampera?

Samochód osobowy ciągnący przyczepę, podobnie jak kamper wymagają wyłącznie winiety 2a. W przypadku kampera istotny jest wpis w dowodzie rejestracyjnym. W innym przypadku obowiązują zasady ogólne (wysokść nad przednią osia do 1.3 m, powyżej kategoria 2b).

10. Czy w Słowenii działają winiety elektroniczne?

Tak, od 2022 roku system winiet w Słowenii oparty na naklejkach zostaje zastąpiony winietami elektronicznymi.

10. Ile wynoszą kary za przejazd słoweńską autostradą bez winiety?

Obowiązują widełki 300-800 Euro (czyli do ok. 3500 zł)

11. Planuję wypożyczyć samochód w Słowenii. Czy muszę martwić się o winietę?

Zwykle samochody z wypożyczalni posiadają winiety w cenie wypożyczenia, ale należy to każdorazowo potwierdzić.  


Do Chorwacji przez Słowenię bez WINIETY? -> trasa, noclegi, ciekawe miejsca


Drogi, na których obowiązują winiety w Słowenii:

Autostrady:
 • A1  Sentilj v Slovenskih goricach, Maribor, Celje, Ljubljana, Postojna, Koper – Dekani
 • A2  Tunel Karawanki, Kranj, Ljubljana, Novo Mesto, Obrezje
 • A3  Divaca, Fernetici
 • A4  Slivnica, Ptuj, Zagornje Gruskovje
 • A5  Dragucova, Murska Sobota, Pince
Drogi ekspresowe: 
 • H2  Pesnica, Maribor, Slivnica
 • H3  obwodnica Ljubljany (północna)
 • H4  Razdrto, Ajdovscina, Nova Gorica, Vrtojba
 • H5  Skofije, Dekani, Koper, Dragonja
 • H6  Koper, Izola, Lucija
 • H7  Dolga vas do węgierskiej granicy

Łącznie ok. 700 km.

Winiety w Słowenii obowiązują na autostradach i drogach ekspersowych. Mapa dróg płatnych w Słowenii, objętych winietami:

Winiety Słowenia 2022

Interaktywna mapa słoweńskich autostrad i innych dróg

9. Czy winietę można przenieść na inny pojazd tej samej klasy? 
Winiety nie można przenosić na inne pojazdy. Opłata drogowa w postaci winiety przypisana jest do danego pojazdu.


10. Czy także dla aut dostawczych przewidziana jest winieta?

Rząd Republiki Słowenii podjął uchwałę, że dla aut dostawczych, których wysokość wynosi 1,3 m lub więcej, a największa dozwolona masa nie przekracza 3,5 ton wprowadzona zostaje dodatkowa winieta, która dostępna jest w sprzedaży od 1. grudnia 2013 roku. 

11. Jaka jest cena winiety za przejazd z punktu A do B, jeśli jedzie się autostradą?
Cena winiety nie jest uzależniona od kilometrów przejechanych autostradą czy drogą szybkiego ruchu tylko od określonego czasu, w którym dzięki niej można bez ograniczeń poruszać się wszystkimi drogami szybkiego ruchu i autostradami w Słowenii.

Więcej na temat komunikacji w Słowenii (drogi płatne, opłaty drogowe w Słowenii)

Ceny winiet w Słowenii w 2023 roku - prognoza

Analiza zmian cen winiet w Słowenii w latach ubiegłych wskazuje na prawdopodobieństwo utrzymania w roku 2022 wysokości opłat na dotychczasowym poziomie. Istnieje ryzyko wzrostu cen winiet rocznych w granicach +10-15%

Ceny winiet w Słowenii w latach 2008-2023

ceny w EUR

Winieta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-
2023
   
Roczna winieta do 3.5 tony (klasa 2A) 55 95 95 95 95 95 110 110 110 110 110    
Miesięczna winieta do 3.5 tony (klasa 2A) 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30    
Tygodniowa winieta do 3.5 tony (klasa 2A)   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15    
Roczna winieta do 3.5 tony (klasa 2B*)             220 220 220 220 220    
Miesięczna winieta do 3.5 tony (klasa 2B*)             60 60 60 60 60    
Tygodniowa winieta do 3.5 tony (klasa 2B*)             30 30 30 30 30    
Roczna winieta dla motocykli     47,5 47,5 47,5 47,5 55 55 55 55 55    
Półroczna winieta dla motocykli     25 25 25 25 30 30 30 30 30    
Tygodniowa winieta dla motocykli     7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50    

 

Pojazdy powyżej 3,5 tony oraz autokary bez winiet (DarsGo – jak to działa)

Uwaga kierowcy pojazdów o masie powyżej 3,5 tonu oraz autokarów! Od 1 kwietnia 2018 roku Słowenia zlikwidowała winiety, a zamiast nich wprowadziła obowiązkowy elektroniczny system poboru opłat DarsGo.
 
Sprawa dotyczy wszystkich pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autokarów. Od 1 kwietnia 2018 r. ich kierowcy nie kupią już winiet, które dla tych pojazdów zostały zlikwidowane. W ich miejsce wprowadzono natomiast DarsGo, który jako jedyny uprawnia teraz do korzystania z sieci słoweńskich autostrad.
 
Jak to działa? Niestety, rejestracja w systemie jest obowiązkowa i czasochłonna, więc warto ją przejść jeszcze przed wyjazdem z Polski. Ale po kolei:
 
W pierwszej kolejności należy wejść na stronę systemu: www.darsgo.si. Spokojnie strona od razu da Wam możliwość wyboru wersji polskojęzycznej. W trzech prostych krokach rejestrujemy firmę lub pojazd i uiszczamy opłatę administracyjną (dla każdego urządzenia DarsGo koszty administracyjne wynoszą 10 EUR). Należy też wydrukować wypełniony formularz, który koniecznie trzeba zabrać ze sobą w podróż. Teraz:
 • przedsiębiorstwa zarejestrowane w UE mogą zamówić urządzenie DarsGo pocztą,
 • urządzenie DarsGo można też odebrać osobiście w jednym z serwisów systemu DarsGo, które funkcjonują przy stacjach benzynowych zlokalizowanych wzdłuż autostrad – na podstawie wspomnianego formularza. 

Mapa serwisów systemu DarsGo:

Winiety Słowenia - Mapa serwisów systemu DarsGo:
 
TO TRZEBA WIEDZIEĆ!
 
Kierowcy pojazdów wjeżdżających na słoweńską autostradę lub drogę ekspresową bezpośrednio z innego kraju bez urządzenia mogą przejechać jedynie do pierwszego serwisu DarsGo. Tam są zobowiązani zatrzymać się i pozyskać urządzenie DarsGo. W innym przypadku kontynuując podróż popełnią wykroczenie.
 
Urządzenie DarsGo to nic innego jak transmiter danych, który ma zakodowane: numer rejestracyjny pojazdu oraz klasę emisji EURO.
 
Urządzenie montujemy za pomocą uchwytu (w zestawie) na przedniej szybie.
 
Opłata drogowa musi być uiszczana za każdy odcinek, po którym przejedzie pojazd. Jej wysokość zależy od długości danego odcinka i charakterystyki pojazdu – liczby osi i klasy emisji EURO.
 
Przed skorzystaniem z sieci słoweńskich autostrad pojazdy muszą mieć na swoim koncie pre-paid odpowiednią kwotę. Podczas przejazdu przez każdą bramownicę stojąca nad autostradą stan konta automatycznie pomniejszy się o kwotę opłaty drogowej za przejechany odcinek.
 
Użytkownik może przelać środki na rachunek pre-paid na następujące sposoby:
a) w serwisach DarsGo za pomocą gotówki, karty paliwowej, karty kredytowej lub debetowej; 
b) za pomocą przelewu na rachunek spółki Dars, na podstawie oferty wykonanej w e-DarsGo;
c) lub wpłacając na własne konto za pomocą karty kredytowej lub debetowej w e-DarsGo.
 
Najniższa kwota uzupełnienia konta pre-paid wykonanego przez e-DarsGo wynosi 10,00 EUR.
Najwyższy stan konta pre-paid wynosi 1.000,00 EUR. 
 
Cennik opłat drogowych za korzystanie z dróg płatnych dostępny jest tutaj.
 
Jedno urządzenie przypada na jeden pojazd.
 

Przejazd do Chorwacji przez Słowenię bez winiety

Dla tych, którzy chcą przejechać przez kraj bez winiety Słowenia oferuje dobrej jakości drogi regionalne oraz możliwość zwiedzenia ciekawych atrakcji na trasie. Jej przebieg to Leibnitz – Bad Radkersburg  – Ljutomer  – Vuzmetinci – Kog  – Jastrebci – Vitan – Središče ob Dravi. Warto zatrzymać sie po drodze na nocleg np. w termach lub agroturystyce. Szczegóły przedstawiamy w osobnym artykule.

Przez zachodnią Słowenię bez winiety (do/z Austrii i Włoch)

Również zachodnia część Słowenii, jakże inna od wschodniej, zasługuje na szczególne poznanie. Kras, szynka Pršut oraz słoweńskie wybrzeże to tylko część atrakcji, jakie oferuje ta część tego małego, ale jakże pięknego kraju. Więcej informacji znajdziesz w naszym osobnym artykule.

Linki powiązane:

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Tak, istnieje trasa alternatywna do autostrad. Szczegóły

Na części dróg w Słowenii są pobierane opłaty. Szczegółowe informacje na temat winiet w Słowenii.

Ceny nie uległy zmianie względem 2021 roku. Najpopularniejsza tygodniowa winieta dla samochodu osobowego kosztuje 15 euro. (więcej informacji


Bezpłatna rezerwacja noclegu w drodze do Chorwacji -  info@visitslovenia.pl


Co warto zobaczyć w Słowenii po drodze?

 

 

Słowenia - piksel