Słowenia - turystyka, atrakcje, noclegi

Bezpłatna rezerwacja noclegów w Słowenii w najlepszej cenie dowiedz się więcej

Artykuły Słowenia - winiety 2017


Co warto zwiedzić w drodze do Chorwacji?
Nocleg w drodze do Chorwacji
Noclegi w Słowenii
P
rzez Słowenię bez winiety?
C
eny paliw w Słowenii

 

Jak korzystać z winiety w Słowenii:

Słoweńska winieta naklejone prawidłowoWinieta ważna jest jedynie, gdy jest prawidłowo umieszczona przed wjazdem na drogę objętą opłatą. Po usunięciu foli zabezpieczającej, należy umieścić nieuszkodzoną winietę po lewej wewnętrznej stronie przedniej szyby pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie winietki z zewnątrz. Winieta nie powinna być umieszczona w zaciemnionej części szyby lub na szybach bocznych. 

W przypadku uszkodzenia winiety, można otrzymać nową, ale tylko w  Toll User Centre w Lublanie.

 


Bezpłatna rezerwacja noclegu w drodze do Chorwacji - tel.: 52 321 49 87


Ceny winiet w Słowenii w 2017 r.

Poniżej prezentujemy aktualne ceny winiet na słoweńskie autostrady, obowiązujące w roku 2017:

Winieta Cena
Roczna winieta dla pojazdów do 3.5 tony (klasa 2A) 110.00 EUR
Miesięczna winieta dla pojazdów do 3.5 tony (klasa 2A) 30.00 EUR
Tygodniowa winieta dla pojazdów do 3.5 tony (klasa 2A) 15.00 EUR
Roczna winieta dla pojazdów do 3.5 tony (klasa 2B*) 220 EUR
Miesięczna winieta dla pojazdów do 3.5 tony (klasa 2B*) 60 EUR
Tygodniowa winieta dla pojazdów do 3.5 tony (klasa 2B*) 30 EUR
Roczna winieta dla motocykli 55.00 EUR
Półroczna winieta dla motocykli 30.00 EUR
Tygodniowa winieta dla motocykli 7.50 EUR
Klasa B2 - głównie furgonetki i vany. Więcej informacji o klasie 2B
 
Winieta roczna na dany rok obowiązuje od 1 grudnia roku poprzedzającego do 31 stycznia roku następnego.
Winieta półroczna obowiązuje przez kolejne 6 miesięcy od dnia zakupu lub do końca szóstego miesiąca.
Winieta miesięczna jest ważna od dnia zakupu do końca dnia o tym samym numerze w następnym miesiącu, jeśli nie ma takiego dnia, to do końca tego miesiąca.
Winieta tygodniowa jest ważna przez kolejne siedem dni od daty określonej przez nabywcę przy zakupie.

Gdzie kupić winiety w Słowenii

Winiety można nabyć w wielu punktach na terenie Słowenii: sklepach, kioskach, stacjach benzynowych i w innych miejscach:
 • Sklepy Kompas MTS d.d.
 • Kioski Tobačna 3dva, d.o.o.
 • Automobilklub Słoeński (AMZS d.d.)
 • Kioski Delo prodaja, d.d.
 • Stacje benzynowe OMV Slovenija d.o.o.
 • Stacje benzynowe Petrol d.d.
 • Stacje benzynowe MOL
 • Stacje benzynowe InterINA d.o.o.
 • Sklepy Mercator d.d.
 • Sklepy Travel free przy przejściach granicznych
 • Sklepy Spar Slovenija d.o.o.

Winiety na słoweńskie drogi można nabyć również na stacjach benzynowych sąsiednich krajów, które zlokalizowane są 30-40 km od słoweńskiej granicy

Więcej informacji na stronie DARS.

Przez Słowenię bez winiety?

Winiety w Słowenii 2017 - najczęściej zadawane pytania

1. Czy przy zakupie winiety w Słowenii należy zachować rachunek?

Zachowanie rachunku od zakupionej winiety nie jest obowiązkowe, choć warte rozważenia. Zachowany rachunek, zwłaszcza przy zakupie winiet na krótszy okres (tygodniowe, miesięczne, półroczne), jest podstawą do otrzymania drugiej winiety (np. w przypadku rozbicia szyby, uszkodzenia pojazdu lub wypadku), jeśli na oderwanej nie będzie widoczna data ważności. Rachunek jest także podstawą do reklamacji w przypadku wad lub złej jakości winiety. Reklamacje te dokonywane są w miejscu zakupu winiety lub w Centrum użytkowania dróg (Cestninski uporabniški center).
 

 


Bezpłatna rezerwacja noclegu w drodze do Chorwacji -  info@visitslovenia.pl
2. Czy pojazdy specjalne (np. mające pierwszeństwo) są zwolnione z obowiązku kupna winiety i czy istnieją wyjątki przy zakupie winiety?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących systemu opłat drogowych informacje o zwolnieniach z obowiązku posiadania winiety opisuje Ustawa rządowa o drogach objętych systemem winiet; więcej informacji o tych zwolnieniach można znaleźć na stronach portalu DARS.

Zwolnienia z obowiązku posiadania winiety opisuje Kodeks drogowy, według którego winiety są obowiązkowe dla wszystkich pojazdów, nie wyłączając policji, karetek pogotowia ratunkowego, wozów strażackich i innych.

3. W jaki sposób sprawowany jest nadzór nad pojazdami, które posiadają lub nie posiadają winiety?

Nadzór nad drogami objętymi opłatami (czyli kontrolą pojazdów poruszających się po nich) sprawuje policja, inspektorat ruchu drogowego, kontrola graniczna i nadzorcy akredytowani przez DARS. Ci ostatni mają uprawnienia organów ścigania.

4. Jakie rodzaje winiet są w sprzedaży i jakie są ich ceny?

Uchwała o drogach przewiduje winiety tygodniowe, miesięczne, półroczne i roczne.
Poprzez zakup i prawidłowe umieszczenie winiety na szybę pojazdu można tym pojazdem poruszać się w czsie ważności winiety (7 dni, miesiąc, pół roku lub rok) bez ograniczeń po wszystkich słoweńskich autostradach i drogach szybkiego ruchu, którymi zarządza spółka DARS.

Ceny winiet dla pojazdów, których największa dozwolona masa nie przekracza 3.500 kg. Uwaga: w Słowenii obowiązują dwie klasy pojazdów do 3.500 kg (samochody osobowe i furgonetki/busy/dostawcze); 

5. Jak długo ważna jest winieta tygodniowa?

Winieta tygodniowa jest ważna 7 dni od zakupu, tzn. winieta kupiona np. w sobotę jest ważna do godziny 23:59 w następny piątek. 

6. Czy wymóg zakupu winiety dotyczy zarówno słoweńskich jak i obcych użytkowników dróg oraz czy jest różnica w cenie winiet dla słoweńskich i obcych użytkowników?
Aby korzystać ze słoweńskich dróg szybkiego ruchu i autostrad także obcokrajowcy muszą zakupić winietę. Ceny winiet są jednakowe dla wszystkich użytkowników dróg, bez zwględu na ich narodowość.


7. Czy po wprowadzeniu winiet opłaty drogowe nadal pobierane są na bramkach na autostradach?
Po wprowadzeniu winiet w roku 2008 opłaty drogowe na bramkach płacą jedynie kierowcy pojazdów ciężarowych, których największa dozwolona masa przekracza 3,5 tony.


8. Czy winieta jest obowiązkowa na wszystkich odcinkach autostrad, także tych, na których nie ma już bramek poborowych?
Od 1 lipca 2008 za przejazdy wszystkimi drogami szybkiego ruchu i autostradami, którymi zarządza DARS, bez względu na ich długość należy posiadać ważną winietę.Winieta jest wymagana za przejazd pojazdami, których największa dozwolona masa nie przekracza 3,5 ton, także za przejazdy autostradami, na których dotychczas nie było bramek poborowych.

Drogi, na których obowiązują winiety w Słowenii

Winiety w Słowenii obowiązują na autostradach. Mapa dróg, objętych winietami:

Słowenia - Winiety 2012 mapa


8. Czy winietę można przenieść na inny pojazd tej samek klasy?
Winiety nie można przenosić na inne pojazdy.


9. Czy także dla aut dostawczych przewidziana jest winieta?

Rząd Republiki Słowenii podjął uchwałę, że dla aut dostawczych, których wysokość wynosi 1,3 m lub więcej, a największa dozwolona masa nie przekracza 3,5 ton wprowadzona zostaje dodatkowa winieta, która dostępna jest w sprzedaży od 1. grudnia 2013. 

10. Jaka jest cena winiety za przejazd z punktu A do B, jeśli jedzie się autostradą?
Cena winiety nie jest uzależniona od kilometrów przejechanych autostradą czy drogą szybkiego ruchu tylko od określonego czasu, w którym dzięki niej można bez ograniczeń poruszać się wszystkimi drogami szybkiego ruchu i autostradami w Słowenii. 

Więcej na temat komunikacji w Słowenii

Linki powiązane: