Słowenia - turystyka, atrakcje, noclegi

Rezerwacja noclegów w Słowenii w najlepszej cenie sprawdź


Strona: 4 / 11

Rybołóstwo

 

TRADYCJA RYBOŁÓWSTWA
HISTORIA RYBOŁÓSTWA
 
Woda morska wokół Izola stwarza doskonałe warunki rozwoju ryb. Ich obfitość spowodowała, że rybołówstwo stało się najważniejszą działalnością gospodarczą Izoli już  w wiekach średnich.  Pierwsza wzmianka o rybołówstwie w słoweńskiej Istrii pochodzi z roku 804 naszej ery i znajduje się  w dokumencie dotyczącym księcia Ivana, i jego dochodów z tej działalności.
 
SPORTOWE POŁOWY
 
Połowy sportowe wymagają specjalistycznego sprzętu oraz specjalnego zezwolenia, ważnego 1 rok i upoważniającego do połowu  5 kg morskich organizmów na dzień. Polowanie z kuszami jest realizowane w ramach stowarzyszeń morskiego rybołówstwa sportowego. Połowy sportowe są dozwolone wyłącznie na podstawie zezwolenia połowowego (rocznego), a polowanie z kuszą wymaga zezwolenia (wystawianego na 1 rok), które ściśle określa sposób polowania. Połowy rekreacyjne są możliwe na podstawie dziennych, czy miesięcznych zezwoleń z wykorzystaniem ściśle określonego sprzętu wędkarskiego. Zezwolenie pozwala na połów pieciu kg organizmów morskich dziennie. Wędkowanie rekreacyjne i sportowe w morzu z lądu nie wymaga zezwoleń.
Zezwolenia na wędkowanie sportowe i rekreacyjne można nabyć w:
 
LAX, SKLEP WĘDKARSKI  I  ZEZWOLENIA POŁOWOWE 
Veliki trg 4, 6310 Izola
Tel.: +386 5 641 43 83 
 
W czasie połowów rekreacyjnych zabronione jest:
 • sprzedawanie złowionych organizmów morskich, 
 • łowienie bliżej niż 50 metrów od oznakowanych bojami sieci, 
 • połów ryb niewymiarowych, 
 • połów narybku, 
 • używanie sprzętu do oddychania pod wodą.

Uprawiając połowy sportowe oraz podwodne, nie można odbywać: 

 • połowów od zachodu do wschodu słońca, 
 • połowów z urządzeniami umożliwiającymi oddychanie pod wodą, 
 • połowów z jednostką pływającą wyposażoną w kuszę oraz urządzenia do oddychania pod wodą,
 • połowów w obszarach chronionych, gdzie połowy nie są dozwolone.

SPRZĘT WĘDKARSKI 

Połowy sportowe i rekreacyjne:
Dozwolony sprzęt:
 • kije wędkarskie, 
 • żyłki wszystkich typów – do połowów na dnie oraz techniką dragging, 
 • wszystkie typy przynęt sztucznych oraz naturalnych.

Podczas połowów sportowych oraz rekreacyjnych niedozwolone są: 

 • harpuny, long lines, harpuny na węgorze , zarówno z wykorzystaniem latarek lub bez, 
 • sieci, wszelkich rodzajów pułapki na ryby, siatki- pułapki.
Podwodne połowy sportowe: 
Dozwolony sprzęt:
harpuny na węgorze lub harpuny bez materiałów wybuchowych, 
wszystkie typy pistoletów-harpunów i harpunów bez materiałów wybuchowych.
Połowy sportowe, z pistoletem-harpunem, mogą być uprawiane wyłącznie samodzielnie przez daną osobę, bez pomocy nurków, bez asysty jednostki pływającej oraz bez użycia urządzeń do oddychania pod wodą.
 
ŚWĘTO RYBAKÓW “ RIBIŠKI PRAZNIK “ 
 
Święto Rybaków jest tradycyjnym wydarzeniem społeczności lokalnej od czterdziestu lat. Organizowane jest corocznie w sierpniu w Centrum Kultury, Sportu i Widowisk. Święto ryb i rybaków znane jest z różnorodności oferowanych dań rybnych, występów znanych muzyków, różnorodnych zabaw i innych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Goście mają okazję brać udział w kolejnych wydarzeniach tego święta zaczynając od aktu chrztu nowych żeglarzy poprzez głośne gry w karty, siłowanie się na rękę, największą na wybrzeżu wazę z zupą rybną po konkurs na najpiękniejszą kobietę w ramach konkursu „Królowa Święta Rybaków”. Jest rzeczą oczywistą, że lokalne zwyczaje muszą być kultywowane. Należą do nich „Figowa Armata” czy kolejna próba podpisania porozumienia współpracy pomiędzy  miastami Piran a Izola. Mnóstwo zabawy i przyjemności, przyprawionej humorem jej mieszkańców, a także talerze pełne ryb, są receptą na przyciągnięcie do Izola turystów z całego świata.


« Historia Izoli
Uprawa winorośli »