Słowenia - turystyka, atrakcje, noclegi

Rezerwacja noclegów w Słowenii w najlepszej cenie sprawdź

/

Kwarantanna w Słowenii. Informacje związane z pandemią koronowirusa.


Od marca otrzymujemy od Państwa pytania dotyczące sytuacji epidemiologicznej w republice Słowenii. W ostatnich dniach sytuacja się dynamicznie zmienia dlatego postanowiliśmy opublikować w tym miejscu aktualne informacje. 

Zamieszczone informacje pochodzą z pewnych źródeł m.in. Ambasady RP w Lublanie, z którą to instytucją współpracujemy od kilku lat. Prosimy również o zwrócenie uwagi na ceny winiet w Słowenii oraz sprawdzanie aktualnych informacji odnośnie czasu oczekiwań na odprawę na granicy z Chorwacją (dotyczy podróżnych udających się transferem przez
Słowenię)

17.07.2020
Zniesienie kwarantanny dla obywateli Polski. 
Od dnia 17.07.2020 obywatele Polski nie podlegają obowiązkowej kwarantannie po przekroczeniu granicy Republiki Słowenii.

19.06.2020
Od dnia 19.06.2020 roku skrócił się czas na tranzyt przez Słowenię do 12 godzin.
Przypomnijmy, że poprzednio były to 24 godziny. Nadal obowiązuje 14 dniowa kwarantanna dla obywateli Polski. Nie dotyczy ona podróżnych w tranzycie.

16.06.2020
Z względu na pojawiające się pytania prgniemy doprecyzować, iż na dzień dzisiajszy NIE JEST MOŻLIWY NOCLEG na terytorium Republiki Słowenii. Zakaz noclegu dotyczy również kierowców udających się np. tranzytem do Chorwacjii. 
Z 14-dniowej kwarantanny zwolnieni są jedynie kierowcy TIR. 

08.06.2020
Informacja dotycząca kwarnatanny dla turystów w Polskia 
Turystów z Polski przekraczających granicę ze Słowenią i planujących pobyt na terytorium Republiki Słowenii dłużej niż 24 godziny obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. 

01.06.2020
Informacja dotycząca Jaskini Postojnej
Słowenia była pierwszym krajem w Europie, który ogłosił koniec epidemii koronawirusa i jest najbezpieczniejszym miejscem na wakacje w tym roku! W ciągu ostatnich dwóch tygodni w Słowenii nie wykryto żadnych nowych przypadków COVID-19.
Dlatego cieszymy się, że w imieniu zarządzający Jaskinią Postojna możemy ponownie zaprosić do tego wspaniałego miejsca.

Z początkiem czerwca otwarte zostaną wszystkie obiekty w Parku Postojna,
Pragniemy również poinformować, że zgodnie z dekretem rządu Republiki Słowenii w sprawie wdrożenia środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, od 18 maja 2020 r. Turyści z państw członkowskich UE, którzy mają potwierdzoną rezerwację zakwaterowanie może wjechać do Słowenii bez konieczności poddawania się 14-dniowej kwarantannie w dniu przyjazdu!

1 czerwca 2020 r. Otwarte zostaną drzwi do największego na świecie zamku jaskiniowego - zamku Predjama.
3 czerwca 2020 r. Pierwsi goście zostaną zaproszeni do zwiedzania Jaskini Postojna po najdłuższym zamknięciu w 200-letniej historii jaskini!

Wraz z zarządzającymi Parkiem Postojna cieszymy się, że możemy zapewnić naszym klientom najbezpieczniejsze warunki do spędzenia wakacji tego lata.


Z niecierpliwością czekamy na zapytania dotyczące wakacji w Słowenii i rezerwacji biletów wstępu do jaskini Postojna.
Więcej o Jaskini Postojna

 

25.05.2020
W dniu 25.5 Rada Ministrów RSI przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie środków w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 na przejściach granicznych na granicy zewnętrznej i w punktach kontrolnych na wewnętrznych granicach Republiki Słowenii ustanawiające obowiązek 14-dniowej kwarantanny, który dotyczy zarówno obywateli państw członkowskich UE i krajów strefy Schengen (za wyjątkiem krajów, z którymi Słowenia podpisała dwustronne porozumienie techniczne) jak i obywateli krajów trzecich. 


Do obywateli UE-Schengen (w tym Polski)  ma zastosowanie 17. wyjątków pozwalających na wjazd do Słowenii bez obowiązku kwarantanny obejmujących: 

 • osoby posiadające potwierdzoną rezerwację zakwaterowania w Słowenii, 

 • podróżujących ze względów zdrowotnych (potwierdzona dokumentacja o zabiegu lub badaniu w dniu przekraczania granicy), 

 • osoby posiadające zaświadczenie o kształceniu w słoweńskim systemie oświaty, udziale w badaniach naukowych lub wymianie pracowników systemu edukacji, 

 • osoby uczestniczące w pogrzebie (pod warunkiem opuszczenia terytorium RSI w ciągu 24 godzin),

 • odwiedzin bliskich krewnych (pod warunkiem opuszczenia terytorium RSI w ciągu 24 godzin),

 • odwiedzin osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym i najbliższych krewnych,  

 • osoby i członków ich rodzin posiadających w RSI nieruchomość, środek transportu powietrznego lub wodnego, 

 • pracowników delegowanych i świadczących usługi w RSI (obowiązek negatywnego wyniku testu na COVID-19, który nie jest starszy niż 3 dni), 

 • pracowników transportu międzynarodowego, 

 • osoby w tranzycie opuszczające terytorium RSI w ciągu 24 godzin, 

 • osoby świadczące usługi publiczne o specjalnym znaczeniu (np. w zakresie energetyki, transportu, zdrowia) posiadających zaświadczenie właściwych organów administracji państwowej,

 • pomocy humanitarnej i medycznej,

 • posiadaczy paszportu dyplomatycznego, 

 • właścicieli nieruchomości i gospodarstw rolnych z krajów ościennych (również dzierżawców).  

Na liście krajów, których obywatele mogą bez kwarantanny przekraczać granicę RSI znajduje się na dzień 26.5 wyłącznie Chorwacja. Wykaz krajów ma być uzupełniany na podstawie oceny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (NIJZ) w związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną i po  powiadomieniu przez MSW o zawartych dwustronnych umowach technicznych z poszczególnymi krajami.

Wyjątkami objęto również obywateli krajów trzecich, a rozporządzenie szczegółowo określa osiem takich sytuacji (usługi zdrowotne, pogrzeb, dyplomatów, osoby świadczące usługi o specjalnym znaczeniu, pracowników transportu międzynarodowego, w tranzycie, pomoc humanitarną, podlegające kształceniu w słoweńskim systemie oświaty, które mają obowiązek przedłożenia negatywnego wyniku testu na COVID-19, który nie jest starszy niż 3 dni). 

Zgodnie z instrukcjami służby epidemiologicznej NIJZ na przejściach granicznych na granicy zewnętrznej i w punktach kontrolnych na wewnętrznych granicach Słowenii prowadzona będzie kontrola stanu zdrowia osób przekraczających granicę.

Cudzoziemcy, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania w Słowenii i podczas przekraczania granicy stwierdzone zostanie, że są zakażeni lub wykazują oczywiste objawy charakterystyczne dla covid-19, nie mogą wjechać na terytorium Słowenii.

Rozporządzenie uruchamia również nowy punkt kontrolny na granicy z Włochami (Gorjansko - San Pelagio), z którego mogą korzystać tylko pracownicy migrujący z powodu konieczności pilnego wdrożenia transgranicznej działalności gospodarczej i rolnej oraz odwiedzin członków rodziny.

Źródło / za: komunikat Ambasady RP w Lublanie
https://www.gov.pl/web/slowenia/zmiany-dot-obowiazku-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy-slowenskiej?fbclid=IwAR1-bYLQbYt7eNBD6MMpQ1tOZg66eDrM5H7pfu5RKhaIt9z6b6RiVFKAeYQ
 

 

Słowenia - piksel